Eläminen Rivieralla - lue aluksi

Tietopaketin lukijan huomioon ja johdannoksi

Seuran tietopaketin tavoitteena on helpottaa jäsenten asettumista uuteen asuinmaahan ja tasoittaa tietä käytännön ongelmista selviämisessä.

Tietopaketti on johtokunnan kokoama joukko käytännön opasteita otsikoidensa aiheisiin.
Ne eivät suinkaan ole tiedoiltaan täydellisiä, mutta pyrkivät antamaan mahdollisimman
selkeässä muodossa tarpeellisen käyttötiedon, jonka avulla pääsee alkuun ja selviää eteenpäin.

Tietopaketin tiedot on laadittu ohjeellisiksi yleisimmin esiintyvissä tilanteissa. Lukijan tulee itse hankkia omaa tilannettaan koskeva tieto alan asiantuntijoilta, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Seura ei siis harjoita oikeudellista-, pankki- tai veroneuvontaa, eikä muutakaan neuvontaa koskien yksityisten ihmisten erilaisia tilanteita. Seura ei vastaa tietopaketissa esitettyjen tietojen juridisesta eikä muustakaan oikeellisuudesta.

EU:n kehitys heijastuu kaikkien sen jäsenmaiden käytäntöihin. Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja ratkaisut ovat usein hyvin yksilöllisiä, joten yleispäteviä ohjeita on usein mahdoton antaa.
- Ranskan byrokratia on lisäksi paitsi sokkeloista myös tulkitsijansa mielentilan mukaan erittäin vaihtelevaa.

Hyvä on muistaa, että usein Suomen säännökset koskevat myös täällä asuvia. Kansainvälisestä yksityisoikeudesta johtuu, että monet tilanteet ratkaistaan joko Suomen tai Ranskan lain mukaan, esim verotus- ja varsinkin perintöverotuskysymykset.

Toivomme, että tietopaketeista on apua ja iloa! Otamme mielellämme vastaan ajatuksia niiden kehittämiseksi, samoin täydentävää tai korjaavaa tietoa niiden sisällöstä.

Päivitetään näitä yhdessä!

Tietopaketti on päivitetty syyskuussa 2016, ellei toisin ole mainittu.

Johtokunta