Ranskalainen päivähoito- ja koulujärjestelmä

LASTEN PÄIVÄHOITO

Työssäkäyvän äidin äitiysloma on Ranskassa vähintään 16 viikkoa, josta pidetään yleensä 6 viikkoa ennen ja 10 viikkoa jälkeen lapsen syntymän. Vauvan päivähoito saattaa siis alkaa jo kolmen kuukauden iässä. Päivähoito jatkuu 3-vuotiaaksi. Hoitovaihtoehtoja on useita. Lapsi kannattaa ilmoittaa perhepäivähoitoon heti syntymän jälkeen, sillä paikkoja on rajoitetusti. Usein vaatimuksena onkin, että lapsen molemmat vanhemmat olisivat töissä.

La Crèche Collective vastaa Suomen päiväkotia.
Hoitohenkilökunta on koulutettua ja pedagoginen ohjelma valmentaa lasta 3-vuotiaasta alkavaa école maternelle'a varten.

La Crèche Familiale vastaa Suomen perhepäivähoitoa.
Perhepäivähoitajat (assistante maternelle) hoitavat lapsia kotonaan ja yhdellä hoitajalla voi olla 1-4 lasta hoidossa. Hoitomaksu on sama kuin kunnallisessa päiväkodissa ja hoitoajoista sovitaan johtajan kanssa.


Assistante maternelle agréée, yksityinen perhepäivähoitaja poikkeaa Crèche familiale'sta siten, että vanhemmat sopivat asiat yhdessä hoitajan kanssa. Lapsen vanhemmat ovat työnantajan asemassa ja sopivat mm. palkkauksesta ja lomista. Hoitaja hoitaa lapsia joko kotonaan tai lapsen luona. Hoitajia voi tiedustella mm. soittamalla PMI:hin eli Centre Communal de la Petite Enfance, jonka numero löytyy asuinkunnan Mairien (kaupungin) puhelinnumeroista.


Halte-Garderie on päiväkodin tiloissa toimiva, päiväkotia vastaava hoitopaikka sekä työssäkäyvien että kotiäitien lapsille. Lapsi voidaan jättää hoitoon joko aamu- tai iltapäivällä 1-4 tunniksi. Lapsen tulosta on kuitenkin etukäteen ilmoitettava eli tavallaan varattava paikka, joka onnistuu usein soittamalla PMI:hin. Välipala ja vaipat tuodaan kotoa.

Jardin d’Enfants on päiväkoti yli 2-vuotiaille lapsille, missä valmistetaan lapsia tulevaan koulun alkuun vuotta myöhemmin. Ryhmät ovat pienempiä kuin école maternellessä ja hoitajia on 3-4 20 lasta kohden.

KOULUJÄRJESTELMÄ

Ecole maternelle eli pikkulasten esikoulu aloitetaan yleisesti 3-vuotiaana, joskus jopa aiemmin. Esikoulussa leikitään, liikutaan, maalataan ja lauletaan mutta opitaan myös kirjoittamisen, lukemisen ja laskemisen alkeita. Tärkeää on sosiaalisten taitojen oppiminen sekä ryhmässä työskenteleminen.

Esikoulua, kuten muitakin julkisen sektorin kouluja Ranskassa on neljänä tai viitenä viikossa.

Kunnat voivat vapaasti valita joko neljä- tai viisipäiväisen viikon. Maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina koulupäivät ovat normaalisti pitkiä, noin kello 8.30-16.30. Keskiviikot ovat lyhyitä ja päättyvät kello 11.30. Kellonajat saattavat vaihdella kunnittain.

Koulupäivän katkaisee pitkä lounastauko 1,5 - 2 h, jolloin lapset joko syövät koulun ruokalassa tai haetaan kotiin syömään. Kouluruoka on maksullinen ja maksun suurus riippuu vanhempien tuloista. Ruokailun jälkeen pienimmille on myös tilaisuus päiväuniin. Työssäkäyvät vanhemmat voivat viedä lapsensa maksusta koulun tiloissa toimivaan päivähoitoon tai garderiehen jo noin kello 7.30 ja hakea pois vasta 18-18.30.

Ecole primaire eli alakoulu vastaa suomalaista peruskoulun ala-astetta. Sitä käydään 6-vuotiaasta 11-vuotiaaksi. Alakoulussa ranskankieli ja matematiikka ovat keskeisiä, mutta myös vieraiden kielten opinnot aloitetaan. Kouluajat ja –päivät ovat samat kuin leikkikoulussa. Kotiläksyjä on jo ja kokeitakin kuukausittain.

Siinä missä Ecole maternellessa ei vielä tarvitse tehdä suuria koulutarvikehankintoja, primairessa se on jo arkipäivää. Ennen koulun alkua lapsi saa listan tarvikkeista, kuten papereista, kynistä ja muovitaskuista, jotka pitää itse ostaa. Kouluruoka on maksullinen. Jo alakoulussa mm. kieliongelmien kanssa painivien lasten on mahdollisuus saada tukiopetusta.


Collège vastaa peruskoulun yläastetta ja kestää neljä vuotta. Valinnaisten vieraiden kielten määrä lisääntyy ja erikoistumisen mahdollisuuksia saattaa olla tarjolla, mutta ranskankielen painoarvo on edelleen suuri. Kouluajat vaihtelevat, mutta opetusta on vähintään 26 tuntia viikossa maksimissaan + 3h valinnaisia: vieraita kieliä tai kuorolaulua. Kotitehtävien määrä kasvaa, tahti tiivistyy ja koulumenestystä pidetään hyvin tärkeänä. Kokeita on säännöllisesti. Viimeisen vuoden lopulla on tutkinto Brevet des coll`ges, joka suoritetaan ennen lyseota.

Lycée vastaa meidän lukiota. Siellä mahdollisuudet erikoistumiseen riippuvat tuloksista collègen viimeisenä vuotena. Oppilasta ohjataan ensimmäisen opetuksellisesti kaikille saman vuoden jälkeen joko ammattiin valmistavaan ylioppilastutkintoon, jota kutsutaan nimellä Baccalauréat professional. tekniikkaa tai taloutta painottavaan ylippilastutkintoon nimeltä Bac téchnologique tai yleisluonteisempaan ylioppilastutkintoon nimeltä Bac général.

Viimeisessä vaihtoehdossa opiskelijat joutuvat valitsemaan ylioppilastutkintonsa Baccalauréatin kolmesta linjasta, jotka ovat kirjallisuus, talous ja yhteiskunta tai tiede. Valinnasta riippuvat myös jatkomahdollisuudet erilaisiin yliopistoihin. Myös ammattiin suuntautuneen BACin jälkeen voi jatkaa vielä 2-3 vuotta erikoistuakseen tai jatkaa
yliopistoon.

Oikeus maksuttomaan koulutukseen on kaikilla Ranskassa kirjoilla olevilla lapsilla kansallisuudesta riippumatta. Maksuton koulutus annetaan yleisissä kunnallisissa kouluissa.

Tarjolla on myös yksityinen vaihtoehto aina leikkitarhasta lukioon. Joissain yksityisissä
kouluissa saattaa olla sama opetusohjelma kuin julkisella puolella, mutta myös eroja on paljon, esimerkkinä nyt mm. Montessori-koulut, joissa noudatetaan Montessori-metodeita. Tämän lisäksi on kaksikielisiä (ranska-englanti) yksityiskouluja, joissa opetus tapahtuu tasan kahden kielen välillä sekä englanninkielisiä yksityiskouluja. Myös julkisella puolella on mahdollisuus kaksikieliseen opiskeluun tietyissä oppilaitoksissa, mutta silloin opiskelu ei ole maksutonta.

Yksityiset koulut, toisin kuin yleiset, ovat maksullisia. Lukuvuosimaksun tasoon vaikuttaa mm. koulun sijaintikunnaltaan saama tuki. Läheskään kaikki koulut eivät kuitenkaan saa tukea, minkä vuoksi toiminta on katettava täysin koulumaksuilla.

Esimerkiksi Juan les Pinsissä sijaitseva katolinen yksityiskoulu maksaa noin 2000 euroa per lapsi vuodessa. Sen sijaan esimerkiksi kansainvälisten koulujen lukukausimaksut saattavat nousta jopa 10 000-12 000 euroon vuodessa. Lisäksi tulevat ruokamaksut.