Vakuutukset ja pankkipalvelut

VAKUUTUSTOIMINTA noudattaa samoja pääperiaatteita kuin Suomessa. Erojakin toki on, joten vakuutusta tehtäessä on syytä pitää silmät auki.

Jos Ranskaan muuttavalla on esim. voimassaoleva suomalainen henki-, koti- tai matkavakuutus, niiden korvausehdot on syytä tarkistaa.

Sairausvakuutukset

Ranskassa kirjoilla oleva (= veronsa Ranskaan maksava) pääsee Ranskan terveydenhuollon piiriin, joka on suomalaista selvästi kattavampi ja paremmin toimiva (ks kohta Terveydenhuolto).


Suomalaista KELA-korttia vastaa Ranskassa Carte vitale, jonka hankinnasta kerrotaan Terveydenhuolto-artikkelissa.


Carte Vitale korvaa sataprosenttisesti vakavimmat sairaudet.

On kuitenkin paljon sairauksia, joista valtio korvaa vain osan. Lisäturvaa
voi hankkia Ranskassa erittäin yleisellä mutuelle-vakuutuksella. Lisävakuutuksen saa vain jos kuuluu sosiaaliturvaan ja se korvaa sen osan sairauskuluista, jota sosiaaliturva ei korvaa.
Mutuelle-vakuutus oli alkujaan, nimensä mukaisesti, keskinäinen, solidaarinen
vakuutusmuoto, ilman voitontavoittelua. Tällaisia ovat vielä mm.MAIF, MAAF,
MATMUT, MMA, MACIF, SMACM. Nykypäivänä siitä on tullut iso ja kilpailtu bisnes.

Mutuelle-vakuutusta hankittaessa kannattaa olla tarkkana ja selvittää itselleen, mitä vakuutus oikeasti korvaa. Esimerkiksi korvausmerkintä "100%" jonkun kulun kohdalla ei tarkoita, että kaikki korvattaisiin, vaan että mutuelle korvaa sataprosenttisesti saman kuin Carte vitalekin. Prosenttivertailu on siis valtion sairauskassan korvauksiin, ei todelliseen
kuluun tai hintaan.

Mutuellen vuosittaisen maksun suuruus riippuu täysin siitä, kuinka suuria korvauksia se maksaa mistäkin. Jos esimerkiksi haluaa, että mutuelle korvaa täysin myös hammashoidon ja silmälasit, vuosimaksu on merkittävästi korkeampi kuin ilman niitä.

Pelkkien lääkekustannusten madaltamiseen mutuelle on usein kallis ratkaisu: ranskalainen Carte vitale pilkkoo lääkehinnat hyvin.

Mutuellen vuosihinta on sidottu myös vakuutuksenottajan ikään. Hyvä hinta-laatusuhde tänäpäivänä esim. yli 65v eläkeläispariskunnalta : 200 €/kk.

Carte vitalea täydentävän mutuelle-vakuutuksen saamiseksi tarvitaan seuraavat paperit :

  • L’attestation (carte vitalen yhteydessä saatu A4 –paperi)
  • RIB (sekkivihossa)= pankkitilitiedot
  • Sähkölasku tai muu todistus pysyvästä osoitteesta
  • Lääkärintodistusta ei tarvita.

Yksityinen sairausvakuutus

Toinen vakuutustyyppi on täysin yksityinen sairausvakuutus niille, jotka eivät pääse tai eivät jostain syystä halua Ranskan perusvakuutuksen piiriin. Vakuutus myönnetään myös niille jotka eivät asu pysyvästi Ranskassa. Yksityisen perussairausvakuutuksen saa vakuutusyhtiöltä reilusti yli kahdentuhannen euron vuosihintaan.

Rivieran Suomi-Seuran jäsenetuna saa AXA:n Cannesin/Le Cannetin toimistosta
15% alennuksen niin mutuellista kuin muistakin vakuutuksista
(M. Richard
Driussi, puhelin 04.93.45.40.04, osoite 103, boulevard Carnot, 06110 Cannes le
Cannet).

Matkavakuutus

Suomalaiset ovat tottuneen edullisiin matkavakuutuksiin, mutta suomalainen
matkavakuutus myönnetään yleensä vain vakituisesti Suomessa asuville ja sen
myöntämiseen vaaditaan voimassa oleva KELA-kortti.

Aikaisemmin hankittujen esim. ammattiliittojen tarjoamien matka- ja
vapaa-ajanvakuutusten (voimassa yleensä myös eläkkeellä oltaessa) turvasta kannattaa varmistua, sillä toistaiseksi tiedossa olevissa tapauksissa vakuutusei korvaa, ellei KELA-korttia ole.

AXA tarjoaa matkavakuutuksia joita saa joko määräajaksi tai jatkuvana
vuosisopimuksena. Luottokortteihin sisältyy yleensä jonkinlainen matkavakuutus,
kun kortilla maksaa matkansa, mutta on tärkeää tarkistaa tällaisen vakuutuksen sisältö.

Matkavakuutusta hankittaessa kannattaa pyytää tarjous vakuutusyhtiöiltä.

Eläimet

Omasta vakuutusyhtiöstä kannattaa selvittää, onko koiravakuutus ylipäätään voimassa ulkomailla. Ranskassa perusvakuutuksen koiralleen saa hintaan 10 – 25€/kk. Vakuuttajia on paljon, ja kilpailu sen mukainen.

Talo ja irtaimisto

Talon ja irtaimiston vakuuttaminen sujuu samoin periaattein kuin Suomessa. Pakettialennukset tunnetaan, mutta ne eivät välttämättä ole edullisia. Joillakin yhtiöillä on edulliset autovakuutukset, mutta asuntovakuutuksilla on hintaa

Kiinteistön omistajan vastuu on huomattavasti suurempi kuin mihin Suomessa on totuttu (esim.ulkopuolisille aiheutetut vahingot), joka vakuutuksia harkittaessa on hyvä selvittää.


Vuokraamisen suhteen Ranskassa on käytäntönä se, että omistaja vakuuttaa asunnon kiinteät rakenteet ja mahdollisen irtaimistonsa. Tämä vakuutus on pakollinen taloyhtiöissä.

« Risques locatifs » on vuokralaiselle pakollinen vakuutus, mutta se korvaa vain kiinteistölle aiheutuvat vahingot tulipalon tai vesivahingon sattuessa. Jos vahingon katsotaan aiheutuneen siitä, että omistaja on laiminlyönyt asunnon kuntoa, on se hänen vastuullaan.

Vapaaehtoinen « recours des voisins et des tiers »-vakuutus korvaa vuokralaisen ulkopuolisille aiheuttamat vahingot.

« Multirisques habitation » - lisävakuutus sensijaan korvaa vuokralaiselle oman irtaimiston vahingot.

Vakuutusta tehtäessä on syytä tiedustella erilaisten turvajärjestelmien vaikutusta maksun suuruuteen. Alkuun pääsee kysymällä vakuutusyhtiöltä luotettavan yrittäjän nimeä.

Auto


Euroopan yhdentymisen ansiota on, että järkevänhintaisen autovakuutuksen saa nykyisin myös Suomessa kirjoilla oleva.

Kuten Suomessakin, vakuutuksen kattavuuden saa maksamalla mieleisekseen. Halvin vaihtoehto tulee kyseeseen ehkä silloin, kun liikutaan vanhalla autolla, jolla ei vielä ole museoarvoa. Autovakuutusten hintahaitari on todella laaja, joten tarjouksia kannattaa pyytää useilta yhtiöiltä.

Vertailu todella kannattaa.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat bonuksien lisäksi monet asiat: paljonko ajaa vuodessa (esim. « forfait » 8000km/vuosi niille, jotka asuvat Ranskassa vain osan vuodesta), käyttääkö autoa

työmatkoihin, kotikaupunki, kuljettaako autoa yksi vai useampi henkilö.


Uuden lain, 1.1.2015 voimaantulleen « Loi Hamon’ in », myötä on autovakuutuksienkin purkaminen helpottunut.

Sopimuksista on tietopakkauksessa oma artikkelinsa.


PANKKIPALVELUT

Pankin valinta

Ranskaan asettuvan valittavana on joko ranskalainen pankki tai täällä toimiva ulkomaalainen pankki. Ranskalaisen pankin valinnan puolesta puhuu se, että on helpompi asioida eri ranskalaistahojen kanssa, kun voi esittää olevansa asiakkaana tunnetussa paikallisessa pankissa tai maksaa sellaisen sekillä. Toinen vaihtoehto on joku iso ulkomaalainen pankki, joka tarjoaa normaaleja pankkipalveluja, kuten hoitaa yksityishenkilöitten juoksevia maksuja, ottaa vastaan talletuksia ja myöntää lainoja. Muutamat pohjoismaisetkin pankit tarjoavat täällä normaaleja pankkipalveluja.

Jotkut kansainväliset pankit ottavat asiakkaikseen vain suomalaisen mittapuun
mukaan varsin varakkaita henkilöitä, eivätkä tällaisten pankkien palvelut sovellu jokapäiväisten pankkiasioiden hoitamiseen.


Tiliä avattaessa tarvitaan/voidaan tarvita
  • Todistus henkilöllisyydestä (passi tai henkilökortti)
  • Oman pankin suosituskirje, jossa kerrotaan että olette ollut ongelmaton asiakas
  • Ranskan asunnon kauppakirja tai vuokrasopimus tms
  • Yleensä kysytään myös tuloja, mutta kaikki pankit eivät vaadi todistusta niistä

Käytäntö vaihtelee eri pankeissa, joten yksityiskohtaisia ohjeita on vaikea antaa.

Pankkitilit ja kortit

Normaalin maksuliikenteen hoitamiseksi tarvitaan tavallinen pankkitili (sekkiviholla

varustettu). Pankkitili tarvitaan mm Ranskassa kaikkein tavallisimman
pankkikortin, Visan (Carte Bleue), saamiseen. Ulkomaiset maksu- ja luottokortit
kelpaavat enenevässä määrin sekä kaupoissa, huoltoasemilla että käteisen rahan
nostossa, mutta varmimmin kelpaa paikallinen Visa-kortti.

Sekit
Ranskassa käytetään vielä maksuvälineinä sekkejä, tosin monet kaupat eivät enää ota vastaan sekkejä. Ranskalaisen pankin shekkivihko kannattaa silti hankkia heti tilin avaamisen yhteydessä. Tavallisen sekin lisäksi on olemassa cheque de banque –nimisiä arvopapereita, jotka vastaavat Suomen pankkivekseliä eli pankin varmentamaa sekkiä. Niitä käytetään yleensä isoissa rahansiirroissa, esim. asuntokaupan yhteydessä.

Pankkisiirto

Ranskalaisessa pankissa voi maksaa pankkisiirrolla samalla tavalla kuin Suomessa. Pankeissa on lomakkeita tätä varten. Kannattaa muistaa, että ranskalaiset pankit eivät toimi yhtä nopeasti kuin Suomessa. Rahan siirto, vaikkakin itse asiassa tapahtuu nopeasti, kestää keskimäärin 3 pankkipäivää, ulkomaille joskus huomattavasti kauemmin. Tämä johtuu pankkien arvopäiväkäytännöstä eli siitä, että haluavat pitää rahojamme korottomana

tileillään mahdollisimman pitkään.

Internet

Kätevin tapa hoitaa pankkiasioita on hankkia internetyhteys omaan pankkiinsa. Tällöin voi omalta tietokoneeltaan tarkastaa tilitietonsa, hoitaa maksuja, siirtää rahaa tililtä toiselle tai siirtää rahaa vaikkapa Suomessa olevalta tililtään tänne (olettaen, että on hankkinut internetyhteyden suomalaiseen pankkiinsa).

Internetin käyttö pankkiasioissa toimii samaan tapaan kuin Suomessa, joskin vähän kankeammin. Siirrot omien tilien välillä Ranskassa ja rahan siirto Suomesta onnistuu mutkattomasti, mutta uudelle ulkopuoliselle taholle maksettaessa pankki saattaa vaatia maksun saajan etukäteisrekisteröintiä, ”RIB externe”. Kannattaa siis varata pari päivää pankin hyväksynnän saannille.

Korkotaso

Korot Ranskassa seuraavat Euroopan trendejä. Tällä hetkellä koko Euroopan korkotasoon erittäin matala, ja lyhyellä aikavälillä talletuskorot myös pysynevät alhaalla. Talletuskorkoja vertaillessa on muistettava, että todellinen tuotto riippuu paitsi pankista ja tuotteesta aina myös tallettajan henkilökohtaisista olosuhteista. Isompia määriä talletettaessa kannattaa aina ottaa tarjous vähintään kahdesta pankista.

Lainat

Lainansaanti oman asunnon hankkimiseen on Ranskassa suhteellisen helppoa. Pitää kuitenkin varautua siihen, että systeemi on varsin erilainen Suomeen verrattuna. Lainaa anotaan joko omasta pankista tai jos on kysymyksessä uudiskohde, myyjäkin voi tarjota lainamahdollisuuksia.

Myös internetin kautta voi anoa lainaa, mutta se vaatii kohtuullisen hyvää
ranskankielen taitoa ja lainanhakusysteemin tuntemista. Asuntolainaa varten joutuu usein samalla ottamaan vakuutuksen kuoleman tai työkyvyttömyyden varalta. Mahdollista on ottaa vakuutus myös esim. työttömyydestä johtuvan maksukyvyttömyyden varalta.
Rivieralla toimii useita pohjoismaisia pankkeja, jotka myöntävät asuntolainoja.
Lainat voivat olla pitkäaikaisia, joissakin tapauksissa lyhennysvapaita useita
vuosia, eivätkä kaikki vaadi vakuutusta. Kannattaa vertailla.

Tästä löytyy lisätietoa pankin käytännöistä englanniksi:
Guide to banking in France