Miten menetellä kuolemantapauksessa?

Kuolemantapauksen sattuessa – tapahtui se sitten sairaalassa tai kotona – on ensitöikseen otettava yhteyttä valitsemaansa hautaustoimistoon (pompes funèbres). Asiansa osaava hautaustoimisto hoitaa koko prosessin kokonaisuudessaan omaisten toivomusten mukaisesti.

Omaisten osalle tulee mahdollismman nopeasti tilata vainajan virkatodistus (acte d’état civil) Suomesta. Huom. Ranska vaatii poikkeuksetta virkatodistuksen josta ilmenee vainajan vanhemmat (avec filiation). Helsingin maistraatista ja jopa seurakunnista saa todistuksen

tilattua sähköisesti ja jo valmiiksi ranskaksi. Pääsääntöisesti maistraatin järjestelmässä näkyy 1953 tai sen jälkeen syntyneiden vanhemmat. Ennen 1953 syntyneiden virkatodistus pitää pyytää seurakunnalta jossa vainaja on ollut kirjoilla.

Saatuaan virkatodistuksen hautaustoimisto hankkii monikielisen kuolintodistuksen (plurilingue) paikalliselta kaupungintalolta (mairie). Hautaustoimisto hankkii myös prefektuurin luvan arkun tai uurnan kuljetukseen Suomeen. Uurnan voi yksityishenkilökin kuljettaa. Rivieralla on useita krematorioita joiden yhteydessä on myös kokoontumis- ja
hartaustilat. Halutessa voi suomalainen pappi tulla tilaisuuteen.

Suomalainen pappi Ranskassa Marjo Kalliomäki,

marjo.kalliomäki@evl.fi, puh. 33 (0)6 80 94 31 28.

Ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta tulee tehdä ilmoitus Suomen väestötietojärjestelmään. Tarvittavan lomakkeen, jonka omainen täyttää (tai poikkeustapauksissa edustusto) saa suurlähetystöstä. Liitteeksi alkuperäinen kuolintodistus tai laillistettu kopio apostillella varustettuna. Pääkonsulaatti ilmoittaa siitä välittömästi ulkoministeriölle tiedon välittämiseksi lähiomaisille. Omaiset voivat myös
lähettää lomakkeen ja kuolintodistuksen suoraan Länsi-Suomen maistraattiin. Apostillen
saa lähettämällä kuolintodistuksen osoitteeseen Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
Service de l’Apostille, Palais de Justice, 20, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence. Palvelu on maksuton. Mukana postimerkillä ja osoitteella varustettu kirjekuori.

Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat hautauksesta ja vainajan kotiuttamisesta Suomeen. Lähiomaisten pyynnöstä paikallinen edustusto (Nizzan kunniakonsulaatti) voi auttaa vainajan hautaamisen, tuhkaamisen ja Suomeen kotiuttamisen järjestämiseksi. Aiheutuvat kulut korvaa vainajan matkavakuutus kuolinsyystä riippumatta. Mikäli vainajalla ei
matkavakuutusta ole, omaiset vastaavat kuluista. Hautaustoimisto voi suoraveloittaa kulut suoraan vainajan tililtä (tarvitaan RIB) jos tilillä on tarpeeksi katetta.

Lisätietoa:

Väestörekisterikeskus

Maistraatti