Sopimuskäytäntö Ranskassa

Ranskassa asuva ulkomaalainen solmii aikaa myöten erilaisia asiakas-, käyttö- ja palvelusopimuksia asuinmaansa eri tahojen kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon vakuutussopimukset, internetliittymät, kännykkäliittymät ja maksullinen TV-kanavapalvelu.

Ranskalainen sopimuskäytäntö poikkeaa monelta osin suomalaisesta, ja pohjana oleva lainsäädäntö on erilainen. Sopimustekstit tapaavat olla pitkiä ja kieliasultaan vaikeaselkoisia.
Sopimuksen tekemisessä kannattaa olla tarkkana, jotta tuote tai palvelu vastaasitä, mitä haluaa. Sopimuksesta pääsee luonnollisesti irti vain noudattamalla irtisanomispykäliä. Varsinkin juuri sopimusten voimassaoloaika ja irtisanomiskäytäntö poikkeavat usein suomalaisesta.

Yleissääntö vaikkapa vakuutussopimuksissa on, että sopimus voidaan sanoa irti vain kerran vuodessa määräpäivänä, joka yleensä on sen voimaanastumispäivä. Jo « loi Chatel » ja 1.1.2015 voimaan tullut « loi Hamon » ovat helpottaneet kuluttajan asemaa sikäli että
vakuutusyhtiöiden on informoitava kuluttajaa kirjeitse sopimuksen päättymispäivästä ja mahdollisuudesta purkaa sopimus.

Enää ei kuluttajan tarvitse sanoa sopimusta irti kirjallisesti kirjattuna lähetetyllä kirjeellä kaksi tai kolme kuukautta ennen määräpäivää. Kun sopimus on ollut voimassa vuoden ja päivän, kuluttaja voi vaihtaa vakuutusyhtiötä. Uusi vakuutusyhtiö puolestaan ilmoittaa asiasta entiselle yhtiölle. Auto-moottoripyörä ja kotivakuutuksiin näillä lailla on ollut välitön
vaikutus. « Loi Hamonin » tarkoituksena on myös kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä ja siinäkin mielessä parantaa kuluttajan asemaa.

Internet- ja kännykkäliittymissä sopimuskäytäntö on varsin kirjavaa ja eri tuotteiden vertailu hankalaa. Kännykkäliittymissä on nykyään mahdollista siirtyä halutessaan operaattorilta toiselle ja uusi operaattori ilmoittaa asiasta edelliselle.

Ongelmilta välttyy parhaiten tutkimalla etukäteen eri vaihtoehtoja, vertailemalla hintoja ja ominaisuuksia ja kyselemällä tuttavien kokemuksia sekä ennen kaikkea tutustumalla huolellisesti sopimusehtoihin.

Seuran monet tilaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden keskusteluun asiasta kuin asiasta muiden Rivieralla asuvien kanssa.